Navigation

Sprachnavigation Alt+1 Servicenavigation Alt+2 Bereichsnavigation Alt+3 Inhalt Alt+4 Suchen Alt+5

Bereichsnavigation

Persunas d'instrucziun

scola primara

Daniela Jeitziner

persuna d'insctrucziun scola primara/
persuna da contact

1. - 3. classa

Renato Alig

persuna d'insctrucziun scola primara

4. - 6. classa

Nadia Casutt-Derungs

coeducaziun

Marcellina Casanova

SHP

1. - 6. classa

Carla Brunold

promoziun dil lungatg

André Bertogg

zambergiar

 

scoletta

Ines Dietrich

mussadra

Ursula Brändli Capaul

SHP

 

lavur sociala da scola

Ivana Schmucki

Ivana Schmucki, Daniela Jeitziner, Ines Dietrich, André Bertogg, Carla Brunold, Ursula Brändli Capaul, Nadia Casutt-Derungs, Renato Alig (sin la fotografia maunca Marcellina Casanova)