skip to Main Content
Überschrift Gestaltungselement

Adressas regiunalas

Center regiunal d’intermediaziun da lavur «RAV»
Bahnhofstrasse 31
Caum postal 108
7130 Glion
Tel. 081 926 22 30
Fax 081 926 22 39

Circuit dil register funsil Glion-Lumnezia
Via dil Glogn 9
Caum postal 78
7130 Glion
Tel. 081 925 33 03
Fax 081 925 22 25
ilanz@gbagr.ch

Cussegliaziun professiunala
Bahnhofstrasse 31
7130 Glion
Tel. 081 926 22 03
Fax 081 926 22 00

Dertgira districtuala Surselva
Via Centrala 4
7130 Glion
Tel. 081 920 00 40
Fax 081 920 00 41

Regiun Surselva
Via Centrala 4
7130 Glion
Tel. 081 920 02 40
info@regiun-surselva.ch

Spital regiunal Surselva
7130 Glion
Tel. 081 926 51 11
Fax 081 926 50 98
info@spitalilanz.ch

Spitex Selva
Via Principala 18
7031 Laax
Tel. 081 921 55 05
www.spitexselva.ch
spitexselva@kns.ch

Staziun externa d’examinaziun da vehichels
Luvratori digl uffeci da construcziun bassa
Via Crappa Grossa 14
7130 Glion
Tel. 081 920 06 99

Survetsch psichiatric per affons e giuvenils dil Grischun
Post regiunal Surselva
Spitalstrasse 4
7130 Glion

Survetsch social regiunal Surselva
Via dalla Staziun 31
Caum postal 125
7130 Glion
Tel. 081 926 22 90
Fax 081 926 22 99

Uffeci civil Surselva
Via dil Glogn 22
7130 Glion
Tel. 081 926 25 35
Fax 081 926 25 31
zivilstandsamt@surselva.ch

Uffeci da stumadira e concuors Surselva
Via dil Glogn 22
7130 Glion
Tel. 081 926 25 30
Fax 081 926 25 31
betreibungsamt@surselva.ch

Uffeci da construcziun bassa dil Grischun
District 6 Glion
Via Crappa Grossa 14
7130 Glion
Tel. 081 920 06 66
Fax 081 920 06 67
info.b6@tba.gr.ch

Uffeci d› intermediaziun en caussas d› affittaziun
Casa Cumin
7130 Glion
Tel. 081 920 02 60

Uffeci da schazetg
Regiun 4
Casa Cumin
7130 Glion
Tel. 081 920 02 60

Uffeci forestal Surselva
Via Crappa Grossa 14
7130 Glion
Tel. 081 920 06 80
Fax 081 920 06 81

Uffeci parochial catolic
Cavelti Alfred
Glennerstr. 5
7130 Glion
Tel. 081 925 14 13
www.pleiv-schluein.ch

Uffeci parochial evangelic
Plevonessa Nora Blatter
Städtlistr. 16
7130 Glion
Tel. 081 925 14 33

Uffeci per il traffic sin via Grischun
Ringstrasse 2
7000 Cuera
Tel. 081 257 80 00

Gestaltungselement
Search